Webmasterpoint
Image default
Bedrijven

Een goede uren verantwoording met factureren

Registreer ook uren die niet gefactureerd moeten worden

Wanneer je alleen de uren registreert die je wilt factureren naar je klanten, dan lijkt dit (tijds)efficiënt te gebeuren. Je loopt echter nogal wat inzicht mis en waarschijnlijk ook omzet!

De beste oplossing is om al jouw medewerkers de uren die zij in moeten vullen conform rooster, te laten registreren. Dit is bekend als ‘volledig tijdschrijven’. In niet geschreven tijden heb je namelijk geen enkel inzicht en overzicht. Hoe kun je anders achterhalen dat er in deze tijd niet aan bepaalde klanten is gewerkt? Misschien had deze tijd wel gefactureerd moeten worden? Door middel van ‘volledig tijdschrijven’ krijg je een goed inzicht in de diverse activiteiten binnen die uren waardoor een goede uren verantwoording zal ontstaan. Ook kunnen je budgetten een vertekend beeld geven als niet alle tijd is geregistreerd.

Daarnaast is het eenvoudiger om vast te stellen of iemand klaar is met zijn urenregistratie wanneer de geschreven uren gelijk zijn aan het weekrooster van de medewerker. Dus een weekrooster van 40 uren betekent ook 40 uren registreren!

Uren automatisatie is het nieuwe tijdschrijven

Uren verantwoording is zeer belangrijk, zowel voor klein- en middenbedrijven tot grote internationale bedrijven. Medewerkerskosten zijn van een van de grootste kostenposten binnen een bedrijf. Daarom het is van groot belang dat uren verantwoording goed wordt aangepakt. Wel op een manier waarop het niet te controlerend overkomt, maar ingezet wordt om de uren goed te kunnen monitoren en het personeel elke minuut die ze gewerkt hebben uit te betalen. Deze diverse aspecten zorgen samen voor een goede structuur binnen het bedrijf en een duidelijke uren verantwoording.

https://keeping.nl/urenverantwoording