Webmasterpoint
Computers / Internet / Web Design and Development

Loon in Nederland

Misschien zeggen we het niet en is het een publiek geheim, maar de voornaamste reden dat we werken is omdat we geld willen verdienen. Uiteraard is het belangrijk om werk te doen dat we interessant, leuk en uitdagend vinden, maar het loon speelt zeker een grote rol. Maar weinig mensen zullen kiezen voor leuk, uitdagend werk dat niets betaald. Het loon, of, zoals het officieel heet, het arbeidsloon, is dan ook erg belangrijk, ook voor de werkgever. De werkgever moet namelijk zorgen dat het loon passend is: dat het overeenkomt met het CAO en andere afspraken en wettelijke verbintenissen. Daarnaast moet een werkgever goed afwegen hoeveel hij of zij betaald: een hoog loon leidt tot een slechtere concurrentiepositie, terwijl een lager loon ervoor kan zorgen dat werknemers hun heil op den duur ergens anders zoeken. Maar hoe werkt het loon precies in Nederland?

In Nederland is loon een primaire arbeidsvoorwaarde, wat inhoud dat dit noodzakelijk is om een arbeidsovereenkomst overeen te komen. Het Burgerlijk Wetboek definieert loon dan ook als de tegenprestatie voor de werknemer tegenover de verrichtte arbeid. Loon kan overigens ook uit iets anders als geld bestaan: kost en inwoning, effecten, bepaalde goederen en waardebonnen kunnen ook als loon gezien worden.

De hoogte van het loon staat vast in het CAO en kan worden verhoogt tijdens individuele onderhandelingen. In Nederland is er bovendien een minimumloon en voor de (semi)publieke sector is er ook een maximum loon.

Het netto loon is wat over is nadat allerlei premies (pensioenpremie, collectieve zorgpremie), verzekeringen en belastingen zijn afgetrokken. Dit is een bijzonder ingewikkeld proces wat voor zowel de werknemer als de werkgever soms een lastig iets is. Gelukkig zijn er expertisebureaus zoals CBBS die kunnen helpen bij het berekenen van het loon, zoals wordt gedaan met het loonservice. Zo is alles in ieder geval conform de Nederlandse eisen.

http://www.cbbs.nl/