Webmasterpoint
Image default
Computers / Internet / Web Design and Development

Producten voor de agrarische sector

Als je in de agrarische sector werkt heb je vrij specifieke producten nodig die je maar voor een doel kan gebruiken. Het kan dan lastig zijn wat te vinden wat van goede kwaliteit is en aan de eisen voldoet. wijsman heeft goede producten die ik in dit artikel kort zal bespreken.

CowHouse zorgt er voor dat een koe een comfortabele plek heeft om te liggen en staan, en heeft allerlei producten die door Wijsman wordt aangeboden. Neem bijvoorbeeld de koeborstel, een borstel speciaal voor koeien zodat de persoonlijke verzorging goed geregeld wordt. Koeien kunnen vrijwillig naar deze borstels toe lopen en zullen zich schoon laten maken. Het voelt ook lekker tegen bijvoorbeeld jeuk. Koeien voelen zich daarna beter en het zorgt ook voor meer rust in de stal. Dit is belangrijk want je wilt geen koeien met stress hebben. verder is er ook de Calfzone, waardoor een kalf zo diervriendelijk mogelijk kan staan en zitten. Je wilt dat de dieren zich goed voelen en zo comfortabel mogelijk kunnen staan en liggen. Verder zou je kunnen kiezen voor een Dairy floor, wat een soort vloer is waarbij de klauwen van dieren niet zo snel slijten. Op normale stenen vloeren gebeurt dat wel sneller, maar met een dairy floor niet. Dit scheelt ook in kosten van de dierenarts en de opfokkosten.

Verder heeft Wijsman allerlei producten voor drinken bijvoorbeeld. Neem de voorkoeler die er voor zorgt dat drinkwater koel wordt. Water wordt op veilige manier op lage temperatuur gebracht. De twin-cooler bestaat uit buizencoolers en een melkaansluiter zodat de melk direct koud wordt gemaakt. Verder zij ner ook producten voor duurzame energie zoasl de warmteterugwinning wat terug wordt gewonnen via de boilers in de stal. Zonnepanelen kun je ook gebruiken om stroom te winnen. De daken van een stal hebben genoeg ruimte voor veel zonnepanelen. Je kunt dan stroom voor de boerderij winnen maar ook energie om terug te geven de gemeente tegen kostenverlaging.

http://www.wijsmanhandelenadvies.nl/