Webmasterpoint
Image default
Computers / Internet / Web Design and Development

Psychische stoornissen bij kinderen

Natuurlijk heeft iedereen weleens last van psychische problemen. Dit houdt in dat er iets ontregeld of verstoord is aan je emoties of aan je gedrag. Het kan een reactie zijn op iets wat recent gebeurt is en gaat dan ook vaak vanzelf weer over.

Een kind kan bijvoorbeeld bang zijn dat hij of zij niet goed genoeg presteert op school, dit wordt faalangst genoemd. Ook zijn er veel kinderen die heel erg piekeren of kinderen die moeilijk in slaap vallen en dus vermoeid naar school gaan de volgende dag. Dit zijn voorbeelden van emotionele problemen die helemaal niet ernstig hoeven te zijn.

Ongehoorzame of brutale leerlingen hebben een gedragsprobleem, maar ook dit hoeft niet meteen heel erg te zijn. Je kunt gedragsproblemen onderverdelen in internaliserend probleemgedrag en externaliserend probleemgedrag. Vaak vallen de kinderen met internaliserend probleemgedrag niet erg op, omdat zij als het ware in stilte lijden. De omgeving van deze kinderen kunnen dus nauwelijks tot niet merken of er iets aan de hand is. Terwijl kinderen met externaliserend probleemgedrag juist wel heel erg opvallen in de klas. Zij zijn dan ook vaak erg druk en beweeglijk en hebben zij moeite met het reguleren van hun emoties. Wanneer deze problemen ernstig zijn en het kind er ook echt last van heeft, doordat zijn of haar ontwikkeling bijvoorbeeld hierdoor belemmerd wordt, is er sprake van een stoornis. Helaas is er bij ongeveer vijf procent van de kinderen dit het geval. Een kind met zo een psychische stoornis kan dan vaak ook erg baat hebben bij een behandeling hiervan door bijvoorbeeld een goede psycholoog amsterdam.

Voor kinderen is het natuurlijk niet een fijn gevoel om te weten dat zij worden ingedeeld bij een bepaalde stoornis. De problemen zullen er dan ook niet minder op worden wanneer er zo een etiket op het kind geplakt wordt. Eenzelfde psychische stoornis kan ook bij elk kind op een andere manier geuit worden, omdat elk kind uniek is. Vaak komt het ook voor dat verschillende psychische stoornissen samengaan en is het erg lastig voor deskundigen vast te stellen hoe de stoornis genoemd zal worden.

https://piekerpoli.nl/